HomeSite MapContact
Zariadenie opatrovateľskej služby Spišská Belá-Strážky
Hodiny
Počítadlo návštev
Kalendár
February 2018
P U S Š P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Vitajte

„Život každého z nás je krehký a časovo presne vymedzený. Starší ľudia pomáhajú pozerať na ľudské udalosti rozumnejšie, lebo životné osudy z nich urobili znalcov a zrelých ľudí. Sú strážcami všeobecnej pamäti a preto sú privilegovanými tlmočníkmi spoločných ideálov a hodnôt, ktoré regulujú a usmerňujú spoločenské spolunažívanie. Vylúčiť ich v mene modernosti by znamenalo poprieť minulosť, do ktorej je prítomnosť pevne zakorenená v súčasnosti“ ( Ján Pavol II., 1999)

Slovo na úvod

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Život každého jedinca  je ovplyvnený jeho zdravotným stavom, životným štýlom a životnými podmienkami. Doba, v ktorej žijeme, nám prináša množstvo technických vymožeností a poznatkov v rôznych oblastiach života, ktoré nepochybene prispievajú ku skvalitneniu, ale aj k predĺženiu ľudského života.
Starnúť je normálne. Vedieť dobre zostarnúť je veľké umenie, ktoré by sme sa mali naučiť obdivovať. Dokiaľ spoločnosť neuzná význam seniorov pre svoje obohatenie, do tej doby nebudú existovať podmienky pre ich kvalitnú a plnohodnotnú starobu. Pokiaľ si nezačneme sami od seba uvedomovať svoju osobnú zodpovednosť za možný dar dlhého života,  dovtedy nemôžeme očakávať rešpekt a úctu k starobe.
Snažme sa, aby staroba bola pre každého tou ozajstnou jeseňou života, ktorá hýri všetkými farbami jesene. Jeseňou, ktorá dáva zmysel ich životu, ktorá napĺňa ich srdcia pocitom užitočnosti a potreby pre nás ostatných. Doprajme im pestrosť jesenného lístia, ktorá im zmení ich jednostranný život na zaujímavý a snáď i plný hrejivého pocitu šťastia z lásky ľudí, ktorí ich obklopujú.


            Väčšina starších ľudí by svoju starobu najradšej prežívala vo vlastnej rodine. Reálny život však ukazuje, že proces starnutia so sebou prináša problémy, ktoré obmedzujú možnosti ich naplnenia.  Seniori, ktorí  potrebujú pomoc, pri naplnení staroby plnohodnotným životom, nájdu svoje miesto práve v zariadení sociálnych služieb.  Naši zamestnanci už niekoľko rokov robia všetko preto, aby si starkí u nás našli druhý domov a aby atmosféra v tomto náhradnom domove bola čo najlepšia, a vytvárala rodinné teplo.

                                                                                                                                                                                            Mgr. Charitunová Renáta2% dane pre Zariadenie opatrovateľskej služby

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 
http://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2018/01/Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
http://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2018/01/Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf

podol dňa January 18 2016 14:04:16
Čítajte viac · 373 Prečítané · Vytlačiť